• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego
Współpraca strategiczno-polityczna i gospodarcza w regionie Azji i Pacyfiku po zakończniu zimnej wojny
Granica w ogniu : 35. "przemyska" komenda odcinka WOP w działaniach przeciw OUN i UPA w latach 1945-1948
O osobliwościach rosyjskiego stosunku do prawa międzynarodowego
Podstawy zarządzania procesami
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
 
Biblioteka StratCom
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego
Komunikacja w zarządzaniu projektami
Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych
Środki masowego przekazu w kształtowaniu postaw patriotycznych w Polsce : rozprawa doktorska
Sicherheitspolitische Kommunikation
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Funkcjonowanie obrony terytorialnej w wybranych państwach europejskich : praca [naukowo-badawcza] : kod pracy III. 2.4.1.0
Brak okładki
Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie w XXI wieku - nowe tendencje i zagrożenia : praca [naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.11.1.0
Brak okładki
Przemysłowy potencjał obronny w systemie bezpieczeństwa państwa : praca naukowo-badawcza nr II.2.25.1.0
Brak okładki
Rola działu administracji rządowej "transport" w zakresie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska : załączniki
Brak okładki
Karty przedmiotów : studia drugiego stopnia : kierunek: lotnictwo, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2018/2019
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Potencjał gospodarczo-obronny : pojęcie, pomiar, decyzje
Brak okładki
Słownik pojęć telekomunikacji w zastosowanich cywilnych i wojskowych
Brak okładki
Kierunki zmian w procesie zarządzania kryzysowego NATO : rozprawa doktorska
Brak okładki
Analiza funkcjonowania wybranych centrów logistycznych w Polsce : praca magisterska
Brak okładki
Wyzwania dla Polski w kontekście polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej : [praca naukowo-badawcza] : kod pracy: II.1.3.1.0
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Słownik telekomunikacji i informatyki angielsko-polski, polsko-angielski
Contemporary issues in international law : environment, international trade, information technology and legal education
Cybersecurity and Law. Nr 1 (7) 2022
Brak okładki
Cybersecurity and privacy in cyber physical systems
complete cybersecurity guidebook : easy to use by anyone, but essential for trainers, human resoures pros, IT officers, and managers
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Ćwiczenie specjalistyczne nr 322/KW : zabezpieczenie komunikacyjne frontu w operacji zaczepnej : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Zasady zabezpieczenia tyłowego wojsk w działaniach bojowych: skrypt wykładu
Brak okładki
Opracowanie i prowadzenie egzaminacyjnego ćwiczenia szkieletowego nr 300/SZ - operacja zaczepna armii : rozprawa doktorska. Część 1
Brak okładki
Sprawozdanie z udziału oficerów Katedry Taktyki Lotnictwa ASG WP w ćwiczeniu p.k. "TARCZA-88"
Brak okładki
Ćwiczenie kontrolne II KWL : natarcie dywizji zmechanizowanej : myśl przewodnia ćwiczenia