• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego na obszarze Dolnego Śląska wynikające z imigracji z Ukrainy w latach 2010-2018
Promocja bezpieczeństwa i obronności : wybór zagadnień
Sowiecki system obozów i więzień : przykłady wybranych państw
Osłona przeciwlotnicza w działaniach taktycznych (dywizjony brygad) : podręcznik
Ukierunkowane psychofizyczne przygotowanie pilota wojskowego do lotów
 
Akademia Sztuki Wojennej
Program nauczania kursu doskonalącego : działania informacyjne Wojsk Obrony Terytorialnej w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych : (kod 8101114)
Program nauczania kursu doskonalącego : projektowanie kursów zdalnych na poziomie zaawansowanym : (kod 8101144) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Brak okładki
Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej : dawniej Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej = War Studies University Scientific Quarterly : formerly National Defence University Scientific Quarterly. No 3(112)2018
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: logistyka, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Karty przedmiotów do programu kształcenia studiów pierwszego stopnia : kierunek: logistyka, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Cybersecurity in China : the next wave
Brak okładki
Global data protection in the field of law enforcement : an EU perspective
Brak okładki
Russian political war : moving beyond the hybrid
Brak okładki
Cyber attacks and international law on the use of force : the turn to information ethics
politics and technology of cyberspace
 
Biblioteka StratCom
Cyberkolonializm
Wszyscy jesteśmy cyborgami : jak Internet zmienił Polskę
Współczesna psychologia mediów : nowe problemy i perspektywy badawcze
Funkcje mediów w systemie zarządzania kryzysowego : aneks do rozprawy doktorskiej
Media w erze cyfrowej : wyzwania i zagrożenia
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Koncepcja działań połączonych - współczesny wymiar strategii wojskowej : studium : praca zbiorowa : załączniki
Brak okładki
Obronność : Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej. Rocznik 2012. Nr 1/2012
Brak okładki
Udział lotnictwa ultralekkiego w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa : rozprawa doktorska
Zarys historii lotnictwa
Brak okładki
Przygotowanie kadr ratowniczych służb medycznych na potrzeby Sił Zbrojnych RP : rozprawa doktorska. Część 2
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Wyłanianie (ujawnianie) i kształcenie słuchaczy szczególnie uzdolnionych w ASG WP : poradnik metodologiczny dla nauczycieli akademickich
Brak okładki
Udział szefa zabezpieczenia chemicznego w opracowaniu i przeprowadzeniu ćwiczeń taktycznych : (skrypt)
Brak okładki
Bojowe zastosowanie polowego zautomatyzowanego systemu dowodzenia wojskami związku taktycznego /PZSDW ZT/ oraz formalizacja informacji w pułku
Brak okładki
Samodzielne poszukiwanie i zwalczanie broni rakietowo-jądrowej przez lotnictwo myśliwsko-szturmowe i rozpoznawcze we współczesnych warunkach działań bojowych
Brak okładki
Organizacja i technika pokonywania zapór inżynieryjnych w warunkach przyszłego pola walki : rozprawa habilitacyjna
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store