• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Cyberjutsu : cyberbezpieczeństwo dla współczesnych ninja
Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych : materiały VIII kongresu
Metodyka oceny sytuacji skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych : DU-3.8.1.5(F)
Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX wieku : relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym. T. 2
Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków wojskowych
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
 
Biblioteka StratCom
Fighting disinformation online : building the database of web tools
Wstęp do nauki o komunikowaniu
Otwarte przywództwo w czasach mediów społecznych : strategie wprowadzania otwartości w relacjach organizacji
CyberPlemiona : analiza zachowań użytkowników Facebooka w trakcie kampanii parlamentarnej
Media w erze cyfrowej : wyzwania i zagrożenia
 
Akademia Sztuki Wojennej
Zarządzanie bezpieczeństwem w instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej : rozprawa doktorska
Cyberbezpieczeństwo militarne w amerykańskiej praktyce
Brak okładki
Regulamin studiów podyplomowych w Akademii Sztuki Wojennej
Wielowymiarowość komunikacji w kontekście bezpieczeństwa : komunikacja w sytuacjach kryzysowych i komunikacja strategiczna
Brak okładki
Regulamin okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Sztuki Wojennej
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Modelowanie kryteriów sukcesu operacji przeciwpartyzanckich : praca naukowo-badawcza nr III.1.1.0
Brak okładki
Narodowa strategia wojskowa USA a problemy polskiej strategii : studium
Brak okładki
Działania psychologiczno-informacyjne podczas konfliktu zbrojnego w koncepcjach i praktyce wybranych armii : studium teoretyczne
Brak okładki
Bibliografia rozpraw habilitacyjnych, doktorskich, prac magisterskich, licencjackich i studyjnych (podyplomowych) : 2004
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Surveillance, capital and resistance : theorizing the surveillance subject
Security and law : legal and ethical aspects of public security, cyber security and critical infrastructure security
Autonomous systems and the law
Cyber attacks and international law on the use of force : the turn to information ethics
Rechtshandbuch Cyber-Security : IT-Sicherheit, Datenschutz, Gesellschaftsrecht, Compliance, M&A, Versicherungen, Aufsichtsrecht, Arbeitsrecht, Litigation
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Ćwiczenie grupowe nr 202/S : tworzenie przewagi dla przełamania obrony nieprzyjaciela przez dywizję zmechanizowaną z marszu : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Wybrane problemy ruchliwości wojennej z uwzględnieniem procesów algorytmizacji sterowania na szerokim tle współczesnych problemów politycznych, strategicznych i operacyjnych : rozprawa habilitacyjna
Brak okładki
Przeciwlotnicze zestawy rakietowe w obronie powietrznej przepraw na szerokich przeszkodach wodnych w warunkach PRL : rozprawa doktorska
Brak okładki
Włodzimierz Majakowski
Brak okładki
Niektóre problemy walki artylerii przeciwlotniczej z nieprzyjacielem powietrznym : [zbiór wykładów]