• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Wybrane obszary bezpieczeństwa
Wybrane problemy bezpieczeństwa Unii Europejskiej
Sowiecki system obozów i więzień : przykłady wybranych państw
Konstytucja jako efekt kompromisu politycznego : w setną rocznicę Konstytucji marcowej 1921 roku
Polskie interesy narodowe
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Wspomaganie informatyczne generowania koncepcji działań inżynieryjnych poszczególnych wariantów działania wojsk własnych. Część 5, praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.2.2.0
Brak okładki
Paradygmaty kształcenia nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa w szkolnictwie polskim : rozprawa doktorska
Brak okładki
Doskonalenie procesów w siłach zbrojnych : [praca naukowo-badawcza] II.2.10.3.0
Ochrona granicy państwowej : wybrane aspekty
Praktyczne i teoretyczne konteksty wykorzystania komponentów sił zbrojnych w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Information Wars : how we lost the global battle against disinformation & what we can do about it
global cyber-vulnerability report
Brak okładki
Routledge handbook of European security law and policy
Brak okładki
Cyber attacks and international law on the use of force : the turn to information ethics
Cybersecurity risk management : mastering the fundamentals using the NIST cybersecurity framework
 
Biblioteka StratCom
Człowiek, informacja, społeczeństwo
Nowoczesna komunikacja na globalnym rynku
Umiejętności komunikacyjne w procesie podejmowania decyzji kierowniczych w jednostce wojskowej : praca naukowo-badawcza
Edukacja medialna 3.0 : krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji
YouTube War : fighting in a world of cameras in every cell phone and photoshop on every computer
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Marsz dywizji i pułku na obszarze kraju : materiał studyjny
Brak okładki
Możliwości uzyskania zaskoczenia w obronie : materiał do studiowania
Brak okładki
Wirtualny system doskonalenia taktyki ochrony granicy państwowej oraz kontroli ruchu granicznego. Nr etapu 2, zadanie nr VII.2,
Brak okładki
Planowanie operacji wojskowych w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych : dokumenty i materiały. Cz. 1,
Brak okładki
Marsz dywizji i pułku : wykład
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Wykład na temat: "Likwidacja skutków uderzeń broni masowego rażenia siłami i środkami wojsk inżynieryjnych OTK"
Brak okładki
Radiolokacyjne zabezpieczenie działań bojowych wojsk rakietowych OPK na wybrzeżu PRL : rozprawa doktorska
Brak okładki
Rola i zadania marynarki wojennej
Brak okładki
rygada radiotechniczna wojsk obrony powietrznej kraju" : skrypt
Brak okładki
Wpływ automatyzacji na funkcje stacji obliczeniowo-analitycznych skażeń (SOAS) : (praca studyjna)
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store