• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
deviant security practices of cyber crime
Metodyka oceny sytuacji skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych : DU-3.8.1.5(F)
Normy i normatywy zużycia materiałów pędnych i smarów - sprzęt morski : DTU-4.21.3.01
Strategia błękitnego oceanu : przemiana : sukcesy i porażki firm dokonujących przemiany błękitnego oceanu
Filary bezpieczeństwa narodowego : zarys teorii
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
 
Biblioteka StratCom
Otwarte przywództwo w czasach mediów społecznych : strategie wprowadzania otwartości w relacjach organizacji
Media masowe : władza, rozrywka i biznes
Daleko czy blisko : dystans interakcyjny w wybranych sytuacjach społecznych
Case study in relationship management
Bezpieczeństwo informacyjne w dobie postprawdy
 
Akademia Sztuki Wojennej
Wpływ Federacji Rosyjskiej na bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej
Brak okładki
Program nauczania kursu doskonalącego : maskowanie operacyjne w SZ RP w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych : (kod 8101082)
Brak okładki
Czynniki kulturowe współpracy cywilno-wojskowej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: III.2.9.1.0
Brak okładki
Pułk rakiet przeciwlotniczych bliskiego zasięgu w osłonie dywizji w natarciu : ćwiczenie metodyczne nr 240/OPL : opracowanie ćwiczenia dowódczo-sztabowego : załączniki
Brak okładki
Karty przedmiotów do programu kształcenia studiów pierwszego stopnia : kierunek: logistyka, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Scientific Quarterly. Quarterly 2013. No 4 (93)/2013
Brak okładki
Akademia Obrony Narodowej : tradycje i współczesność : materiały z konferencji naukowej z 15 grudnia 2000 r
Brak okładki
Kierowanie ogniwami ochrony państwa w sytuacjach kryzysowych
Brak okładki
Sympozjum "Szkoła wyższa wobec wyzwań przyszłości", [Warszawa], 18 grudnia 1991 r. : film dokumentalny
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Słownik informatyki stosowanej : angielsko-polski, polsko-angielski
Brak okładki
criminal process
Brak okładki
Global data protection in the field of law enforcement : an EU perspective
big black book of electronic surveillance
Brak okładki
Cyber security : law and guidance
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Słownik bazowy terminów operacyjno-taktycznych języka informacyjnego pzsdw szczebla taktycznego : wersja 1/83 : projekt
Brak okładki
Pułk radiotechniczny OPK : (skrypt)
Brak okładki
Przygotowanie i utrzymanie dróg manewru wojsk armii w operacji zaczepnej siłami batalionu inżynieryjno-drogowego i batalionu budowy mostów z armijnej brygady saperów : rozprawa doktorska
Brak okładki
Zakres działania Wydziału Zaopatrzenia, Eksploatacji i Remontów Szefostwa Wojsk Inżynieryjnych Armii
Brak okładki
Polowy zautomatyzowany system dowodzenia wojskami związku taktycznego - PZSDW ZT : (struktura, charakterystyka, organizacja i zasady wykorzystania) : podręcznik
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store