• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Mobilność wojskowa wyznacznikiem bezpieczeństwa logistycznego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Statki powietrzne : podręcznik do szkolenia podstawowego kontrolerów ruchu lotniczego
Potęga narracji : narodowe mity (geo)polityczne Rosji w kontekście bezpieczeństwa informacyjnego
Wojna i pokój
Strażacka Niepodległa (1918-1921) : udział strażaków w walkach o odzyskanie niepodległości Polski
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
 
Biblioteka StratCom
Brak okładki
Kompetencje komunikacyjne kadry kierowniczej w organizacjach zhierarchizowanych
Teoria komunikowania publicznego i politycznego : wprowadzenie
Władza w sieci : jak nami rządzą social media
Państwo niepodległe : twórcy - strategie - komunikacja społeczna
Monitoring wolności mediów w Europie
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Doświadczenia narodowe z użycia lotnictwa wojskowego w operacjach militarnych po zakończeniu zimnej wojny : [praca naukowo-badawcza] : II.2.30.3.0
Program nauczania kursu doskonalącego : kurs instruktorów systemu HMS Jaśmin poziomu V - intensywny : (kod 8101151) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Budowanie zespołów w pododdziałach brygady wojsk lądowych : rozprawa doktorska
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność: bezpieczeństwo powszechne, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo społeczne, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018
Program nauczania kursu doskonalącego : planowanie operacji : (kod 9101019) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Samoocena pracy studentów Wydziału Wojsk Lądowych z przedmiotu Szkolenie operacyjno-taktyczne wojsk lądowych
Brak okładki
Od Arktyki do Bałtyku - znaczenie strategiczne Norwegii : [wykład wygłoszony przez ministra obrony Norwegii 16.XII.1988 roku w Centrum Prasowym Ministerstwa Obrony Narodowej dla kierowniczej kadry Wojska Polskiego]
Brak okładki
Siły zadaniowe wojsk lądowych w działaniach taktycznych : rozprawa habilitacyjna
Brak okładki
Zbiór podstawowych terminów i znaków taktycznych używanych w NATO
Brak okładki
Kierunki zmian w procesie zarządzania kryzysowego NATO : rozprawa doktorska
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
evolution of the trinity : a 21st century hybrid war theory
deviant security practices of cyber crime
Cyber crime, security and digital intelligence
Brak okładki
Cyber security management : a governance, risk and compliance framework
fifth domain : defending our country, our companies, and ourselves in the age of cyber threats
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Informator o ASG
Brak okładki
Podstawowe problemy ognia artylerii w działaniach zaczepnych prowadzonych w warunkach zagrożenia broni masowego rażenia oraz problem gotowości wojsk rakietowych w wypadku przejścia do wojny jądrowej : rozprawa habilitacyjna
Brak okładki
udowle ochronne i ratownictwo techniczne w obronie terytorium kraju" : opracowanie teoretyczne
Brak okładki
Problemy wynikające z automatyzacji obiegu informacji o sytuacji powietrznej w systemie OPK : załączniki do rozprawy doktorskiej. Tom 2
Brak okładki
Ćwiczenie metodyczne nr 225/TWChem. : organizacja i prowadzenie ćwiczenia z wojskami na temat: działanie kompanii chemicznej dywizji : (opracowanie metodyczne)
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store