• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Systemy ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe. T. 7
Metodyka oceny sytuacji skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych : DU-3.8.1.5(F)
Opis działań wojennych 1839 roku w północnym Dagestanie
Normy i normatywy zużycia materiałów pędnych i smarów - sprzęt morski : DTU-4.21.3.01
deviant security practices of cyber crime
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
 
Biblioteka StratCom
Biuletyn. [Nr] 1/2022
Współczesne systemy komunikowania
Kluczowe pojęcia w komunikowaniu i badaniach kulturowych
Kompetencja komunikacyjna : studium medioznawcze
Dimensions of institutional communicative space = Wymiary instytucjonalnej przestrzeni komunikacyjnej
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Przyczyny wojen hybrydowych w XXI wieku : praca naukowo-badawcza : kod pracy: III.2.10.1.0
Pozyskiwanie sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: administracja, specjalność: administracja bezpieczeństwa, administracja elektroniczna, administracja gospodarcza, forma studiów: stacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2018/2019
Brak okładki
Strategia funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Brak okładki
Systemowe projektowanie operacyjne - próba zmiany paradygmatu w planowaniu działań : [praca naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.28.2.0
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Reagowanie na zdarzenie o charakterze terrorystycznym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Minileksykon : sztuka wojenna, prakseologia, cybernetyka
Brak okładki
Wprowadzenie do problematyki rozpoznania w walce i operacji
Brak okładki
Strategia obronna państwa średniej wielkości
Brak okładki
Metodyka szkolenia operacyjno- taktycznego : zbiór wykładów
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
8 layers of the OSI cake : a forensic taste of each layer
Bezpieczny system w praktyce : wyższa szkoła hackingu i testy penetracyjne
Bezpieczeństwo informacyjne w dobie postprawdy
law and autonomous vehicles
Brak okładki
Routledge handbook of European security law and policy
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Roczny plan współpracy i kontaktów Akademii Sztabu Generalnego z szefostwem WR i ART WP na rok 1973 : (opracowano na podstawie Zarządzenia Szefa Szt. Gen. Nr pf - 19/Szkol. z dnia 18.07.1971 r. )
Brak okładki
Ćwiczenie główne nr 302 : "operacja zaczepna armii" : opracowanie metodyczne (zajęcie 16d)
Brak okładki
Zeszyt Naukowy ASG WP nr 3(31)1982
Brak okładki
Organizacja technicznego zabezpieczenia wojsk w operacji zaczepnej armii
Brak okładki
Ruch wynalazczy i nowatorski w 40-leciu Akademii Sztabu Generalnego WP
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store