• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Marian Małowist i krąg jego uczniów : z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce
Logistyka miasta na bazie teorii mnogości i gier : aglomeracja i metropolia
Wargaming : wprowadzenie do gier wojennych
Wsparcie inżynieryjne w operacjach połączonych : DD-3.12(C)
Sąd Najwyższy - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych : orzecznictwo w sprawach ze skarg nadzwyczajnych
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
 
Biblioteka StratCom
Komunikowanie w perspektywie ekonomicznej i społecznej
Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego
Media społecznościowe w pracy dziennikarzy w Polsce, Rosji i Szwecji : analiza porównawcza
Brak okładki
Teoria komunikowania publicznego i politycznego : wprowadzenie
Atlas myślenia dla menedżera : [nowy sposób myślenia i skutecznego porozumiewania się]
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Środki dydaktyczne i oprzyrządowanie procesu szkolenia obronnego RP : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.18.1.0
Brak okładki
Kierunki zwiększania zdolności operacyjno-taktycznych wojsk lądowych SZ RP : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.4.2.0
Brak okładki
Program kształcenia : Podyplomowe Studia Operacyjno- Taktyczne : forma studiów: stacjonarne, okres studiów: cztery semestry
Brak okładki
Organizacyjne przesłanki i możliwości automatyzacji procesu gromadzenia, opracowania i przekazywania informacji z rozpoznania na szczeblu związku taktycznego" : (referat) : praca kursowa
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: zarządzanie i dowodzenie, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Obiektywne i subiektywne uwarunkowania skuteczności oddziaływania psychologicznego w walce : studium teoretyczne
Brak okładki
Scientific Quarterly. Quarterly 2013. No 1 (90)/2013
Brak okładki
Decyzja w procesie kierowania systemami łączności
Obronność : Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej. Rocznik 2015. Nr 3(15)/2015
Brak okładki
Możliwości uzyskania zaskoczenia w obronie : materiał do studiowania
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Intelligence : the hybrid war
Brak okładki
Gewährleistung der IT-Sicherheit kritischer Infrastrukturen : am Beispiel der Pflichten des IT-Sicherheitsgesetzes und der RL (EU) 2016/1148
National cyber security division : practical tools for self-assessment
Cyber-security in critical infrastructures : a game-theoretic approach
politics and technology of cyberspace
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Niebo : astronomia dla laików
Brak okładki
Biuletyn Komitetu Partyjnego [PZPR] Akademii Sztabu Generalnego WP im. gen. broni Karola Świerczewskiego nr 4 (50) sierpień 1976 r
Brak okładki
Zwiększenie żywotności bojowej pułku rakiet przeciwlotniczych bliskiego zasięgu działającego w osłonie oddziałów i obiektów dywizji zmechanizowanej w obronie : rozprawa doktorska
Brak okładki
Zeszyt taktyczny 5(31)
Brak okładki
Działalność metodyczna w ASG WP : (wyniki badań)