• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Cyberjutsu : cyberbezpieczeństwo dla współczesnych ninja
Współpraca strategiczno-polityczna i gospodarcza w regionie Azji i Pacyfiku po zakończniu zimnej wojny
Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego
Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków wojskowych
Filary bezpieczeństwa narodowego : zarys teorii
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
 
Biblioteka StratCom
Koncepcja komunikacji strategicznej : implikacje dla Polski
Władza i uczestnictwo polityczne w społeczeństwie informacyjnym : studium amerykańskie
Bezpieczeństwo informacyjne w dobie postprawdy
big black book of electronic surveillance
Alone together : why we expect more from technology and less from each other
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: bezpieczeństwo narodowe, specjalność: ochrona i obrona narodowa, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo informacyjne, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Program nauczania kursu doskonalącego : maskowanie operacyjne w SZ RP w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych : (kod 8101082)
Brak okładki
System Lesson Learned w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : [praca naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.13.2.0
Brak okładki
Kierunki zwiększania zdolności operacyjno-taktycznych wojsk lądowych SZ RP : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.4.2.0
Procesy informacyjne w obronności i bezpieczeństwie : teoria i praktyka
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Scenariusze sytuacji kryzysowych oraz wojennych i ich wpływ na planowanie sił zbrojnych państwa - członka NATO
Brak okładki
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego
Brak okładki
Cywilne służby specjalne w dyskursie o bezpieczeństwie narodowym w Polsce po 1989 roku : rozprawa doktorska
Brak okładki
Obrona przeciwlotnicza w aspekcie zasad walki : skrypt
Brak okładki
Projektowanie i ocena wojskowych systemów łączności
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Cybersecurity and Law. Nr 1(3)/2020
Brak okładki
Prospects for the rule of law in cyberspace
Data protection law : a comparative analysis of Asia-Pacific and European approaches : European Union, Singapore, Australia, India, Indonesia, Malaysia, Thailand, Japan
Brak okładki
Digital forensics and incident response : an intelligent way to respond to attacks
Brak okładki
Policing cybercrime and cyberterror / Thomas J. Holt, George W. Burruss, Adam M. Bossler
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Raport z ziem zachodnich : polemiki z publikacjami niemieckiej prasy rewizjonistycznej na temat polskich ziem zachodnich i północnych
Brak okładki
Analiza możliwości wykorzystania do działań ocalałych sił po uderzeniach jądrowych w wypadku naruszenia struktury organizacyjnej oddziału (pododdziału) : praca indywidualna : referat
Brak okładki
Wykorzystanie symulacji komputerowej i metod analitycznych do modelowania procesów walki radioelektronicznej
Brak okładki
Ćwiczenie grupowe nr 202 - II KWL/OPL : temat nr 352: "Marsz dywizji na dużą odległość" : (opracowanie metodyczne)
Brak okładki
Informator lotniczo-techniczny. Cz. 2
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store