• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży na przykładzie akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia"
Wybrane obszary bezpieczeństwa
Żywią i bronią" : tablica pamiątkowa na kolegiacie garwolińskiej i jej znaczenie
People operations : automate HR, design a great employee experience, and unleash your workforce
Wywiad i kontrwywiad Narodowych Sił Zbrojnych w dokumentach
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Regulamin studiów podyplomowych w Akademii Sztuki Wojennej
Problemy współczesnej logistyki w badaniach nauk o bezpieczeństwie i obronności
Modelowanie procesów logistycznych w systemie symulacyjnym JTLS
Brak okładki
Przemysłowy potencjał obronny w systemie bezpieczeństwa państwa : praca naukowo-badawcza nr II.2.25.1.0
Brak okładki
Współczesne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski i państw Sojuszu Północnoatlantyckiego : [praca naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.28.1.0
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Cybersecurity and Law. Nr 2(4)/2020
Brak okładki
Cyber espionage and international law
Brak okładki
Global data protection in the field of law enforcement : an EU perspective
Brak okładki
Liability for crimes involving artificial intelligence systems
Cybersecurity for executives in the age of cloud
 
Biblioteka StratCom
Militarne obszary komunikacji strategicznej
Nowoczesna komunikacja na globalnym rynku
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego
Alone together : why we expect more from technology and less from each other
Argumentacja, perswazja, manipulacja : wykłady z teorii komunikacji
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Organizacja, zarys działań i sztuka wojenna Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie : 1939-1945
Brak okładki
Bezpieczeństwo ekonomiczne RP [Dokument elektroniczny]
Brak okładki
Ochrona polskich misji dyplomatycznych w strefie działań wojennych : rozprawa doktorska
Brak okładki
Operacje utrzymania pokoju w globalnej polityce bezpieczeństwa : II.1.15.1.0
Brak okładki
Profesjonalizacja wojsk lądowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2008-2010 : rozprawa doktorska
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Informatyczny system kierowania działalnością naukową w Akademii Sztabu Generalnego WP : podsystem "DOKTORANT". Część 3
Brak okładki
Informacja na temat badań przeprowadzonych podczas niektórych ćwiczeń dowódczo-sztabowych Zjednoczonych Sił Zbrojnych : opracowanie w języku rosyjskim
Brak okładki
Radomsko-łódzka operacja" : (materiały do studiowania historii sztuki wojennej)
Brak okładki
Zabezpieczenie materiałowe wojsk lotniczych frontu przez brygady materiałowego zabezpieczenia podczas przeciwnatarcia frontu : rozprawa doktorska
Brak okładki
Wzory dokumentów bojowych szefostwa wojsk OPL frontu w języku rosyjskim
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store