• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Opis działań wojennych 1839 roku w północnym Dagestanie
Informacja i psychologia : na wojnie nowej generacji
Filary bezpieczeństwa narodowego : zarys teorii
Zagrożenie wschodniej flanki NATO w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego obszarów przygranicznych
Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych : materiały VIII kongresu
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
 
Biblioteka StratCom
Rosja - wielkie zmyślenie : od wolności Gorbaczowa do wojny Putina
Współczesne media : przemoc w mediach. T. 2
Brak okładki
Bezpieczeństwo w sferze kompetencji informacyjnych obywateli-uczestników komunikacji masowej : rozprawa doktorska
Zmiany medialne i komunikacyjne : media, wizerunek, biznes
Komunikowanie w perspektywie ekonomicznej i społecznej
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Doskonalenie procesów zarządzania zasobami ludzkimi w Siłach Zbrojnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.6.1.0
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: obronność, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2016/2017 - 2018/2019
Rola zewnętrznych zasobów logistycznych w realizacji zadań logistycznych w ramach ćwiczeń dowódczo-sztabowych
Program nauczania kursu doskonalącego : kurs z zakresu współpracy ekspertów wojskowych z mediami : (kod 8101056) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Brak okładki
Program Kursu Przygotowania Kadr Wojskowej Służby Zagranicznej : kod: 8101045 : forma kursu: stacjonarny, okres: 01.02.2017 r. - 30.06.2017 r
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Obrona przeciwlotnicza w aspekcie zasad walki : skrypt
Brak okładki
Plan niestacjonarnych studiów drugiego stopnia : kierunek - ekonomia, specjalność - logistyka
Brak okładki
Działania psychologiczne w operacjach wojsk lądowych : studium teoretyczne
Brak okładki
Zadania pomocnicze (specjalne) śmigłowców : skrypt
Brak okładki
Wyznaczniki i mierniki zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji : skrypt dla studentów kierunków ekonomii i zarządzania
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Cyber espionage and international law
Research handbook on human rights and digital technology : global politics, law and international relations
Computational propaganda : political parties, politicians and political manipulation on social media
Bezpieczeństwo terrorystyczne obiektów użyteczności publicznej. Tom IV,
Brak okładki
changing face of warfare in the 21st century
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Zabezpieczenie inżynieryjne obrony dywizji : skrypt
Brak okładki
Możliwości prowadzenia działań przez oddziały wydzielone w pasie przesłaniania : rozprawa doktorska
Brak okładki
rganizacja łączności armii w operacji zaczepnej" : (konspekt wykładu)
Brak okładki
Żeromski : opowieść o wierności
Brak okładki
Właściwości organizacji i prowadzenie walki obronnej przez pułk piechoty w rejonie umocnionym : temat nr 33 T. O