• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Model funkcjonowania systemu logistycznego w procesie zapewnienia zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej
Innowacyjność małego przedsiębiorstwa
Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych : materiały VIII kongresu
To nie kraj, to ludzie : historie zebrane na granicy
Informacja i psychologia : na wojnie nowej generacji
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
 
Biblioteka StratCom
Władza i uczestnictwo polityczne w społeczeństwie informacyjnym : studium amerykańskie
Wszyscy jesteśmy cyborgami : jak Internet zmienił Polskę
CyberPlemiona : analiza zachowań użytkowników Facebooka w trakcie kampanii parlamentarnej
Czwarta władza w kontekście konfliktów zbrojnych i ataków terrorystycznych
Telewizyjne serwisy informacyjne : zmiany w sposobie czytania od czasów PRL do III RP
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program kształcenia : studia podyplomowe : zarządzanie kryzysowe : kierunek: zarządzanie kryzysowe, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2016/2017
Doskonalenie funkcjonowania zabezpieczenia materiałowego jednostek i instytucji wojskowych przez wojskowy oddział gospodarczy : rozprawa doktorska
Brak okładki
Zastosowanie metod optymalizacyjnych dla zwiększenia sprawności sił zbrojnych : [praca naukowo-badawcza] : II.2.10.7.0
Zmiany w obszarze infrastruktury kolejowej i ich wpływ na potencjał gospodarczo-obronny Polski : rozprawa doktorska
Wojny i konflikty zbrojne XXI wieku : podejście polemologiczne
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Brak okładki
Czynniki kształtujące proces informowania polskiej opinii publicznej o sytuacji militarnej podczas pobytu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku w latach 2003-2008 : rozprawa doktorska
Brak okładki
Bezpieczeństwo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej [Dokument elektroniczny]
Brak okładki
Polskie służby specjalne w narodowym systemie przeciwdziałania terroryzmowi na tle doświadczeń USA : rozprawa doktorska
Brak okładki
Psychologia dowodzenia. Cz. 3
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Research handbook on international law and cyberspace
Cybersecurity Law, Standards and Regulations
Brak okładki
Cyber defence in industry 4.0 systems and related logistics and IT infrastructures
Brak okładki
Digital forensics and incident response : an intelligent way to respond to attacks
Bezpieczny system w praktyce : wyższa szkoła hackingu i testy penetracyjne
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Zakres pracy szefów zabezpieczenia chemicznego pułków i dywizji w poszczególnych etapach działań bojowych : praca zbiorowa
Brak okładki
Organizacja i prowadzenie pracy partyjno-politycznej w działaniach bojowych korpusu OPK w początkowym okresie wojny"
Brak okładki
Ogólne zasady rozpoznania radioelektronicznego w siłach lądowych NATO
Brak okładki
Obrona przeciwlotnicza armii i frontu : opracowanie naukowe
Brak okładki
Niektóre modele walki ogólnowojskowej : (skrypt)
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store