• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Dekompozycja współczesnego parlamentaryzmu
Harvard business reviev : podręcznik zarządzania projektami : jak rozpoczynać, prowadzić i nadzorować udane projekty
Informacja i psychologia : na wojnie nowej generacji
Architektura informacji : badania i praktyka
To nie kraj, to ludzie : historie zebrane na granicy
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
 
Biblioteka StratCom
Rynek prasy w rozwiniętym społeczeństwie obywatelskim na przykładzie Szwecji : prasa wobec wyzwań epoki cyfrowej
Człowiek, informacja, społeczeństwo
To, co powiesz może zmienić świat : o języku pokoju w świecie konfliktów
Rządzenie w epoce informacji, cyfryzacji i sztucznej inteligencji
Wszyscy jesteśmy cyborgami : jak Internet zmienił Polskę
 
Akademia Sztuki Wojennej
Doskonalenie kompetencji żołnierzy zajmujących stanowiska kierownicze w wojskowych komendach uzupełnień : rozprawa doktorska
Brak okładki
Specjalność "logistyka wojskowa" jako oferta dydaktyczna Akademii Sztuki Wojennej : praca naukowo-badawcza : II.2.7.1.0
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: bezpieczeństwo narodowe, specjalność: ochrona i obrona narodowa, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo informacyjne, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018 - 2019/2020
Funkcjonowanie Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych w Rzeczypospolitej Polskiej
Brak okładki
Strategia Rozwoju Akademii Sztuki Wojennej na lata 2017-2022
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Komunikowanie społeczne
Brak okładki
Program nauczania : kurs specjalistyczny : KOD-8031001: nazwa kursu: "Zarządzanie zasobami osobowymi", forma studiów : stacjonarne, okres studiów: 2005/2006
Brak okładki
System ochrony infrastruktury bezpieczeństwa narodowego : praca naukowo-badawcza
Brak okładki
Operacje pokojowe jako forma działań połączonych w reagowaniu kryzysowm : studium teoretyczne : praca zbiorowa
Brak okładki
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Strategic implications of hybrid war : a theory of victory
Brak okładki
Wykrywaj i reaguj : praktyczny monitoring sieci dla administratorów
Russian cyber operations : coding the boundaries of conflict
Brak okładki
Artificial intelligence : the practical legal issues
Malicious bots : an inside look into the cyber-criminal underground of the internet
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Metody pracy osób funkcyjnych organów dowodzenia wyposażonych w zestaw środków automatyzacji PZSDW ZT : podręcznik
Brak okładki
Wybrane algorytmy opracowane przez ID ASG użyteczne w szkoleniu wojsk obrony powietrznej kraju
Brak okładki
Wybrane problemy organizacji i kierowania pracą partyjno-polityczną przez dowódców w czasie pokoju : podręcznik
Brak okładki
Strategia wojskowa : (opracowanie teoretyczne)
Brak okładki
Balistyka : (skrypt)