• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Zaufanie w zespole w kontekście teorii pozytywnego zarządzania
Bezpieczeństwo informacyjne : nowe wyzwania
Placówka "Nabuchodonozor" w Teheranie 1932-1937 : z działalności polskiego wywiadu wojskowego na Bliskim Wschodzie : wybór źródeł
Crisis management : resilience and change
Rozważania o wojnie : pisma wybrane
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Myśl operacyjna w wybranych operacjach XX i XXI wieku : praca [naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.27.1.0
Brak okładki
Opracowanie ćwiczenia taktyczno-specjalnego nt : "System łączności dywizji w natarciu" : ćwiczenie metodyczne nr 240/Łącz
Brak okładki
Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie w XXI wieku - nowe tendencje i zagrożenia : praca [naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.11.1.0
Brak okładki
Doświadczenia narodowe z użycia lotnictwa wojskowego w operacjach militarnych po zakończeniu zimnej wojny : [praca naukowo-badawcza] : II.2.30.3.0
Brak okładki
Program studiów : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: administracja, specjalność: administracja publiczna, administracja wojskowa, administracja bezpieczeństwa, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2018/2019
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Advances in human factors in cybersecurity : AHFE 2020 Virtual Conference on Human Factors in Cybersecurity, July 16–20, 2020, USA
Great Firewall of China : how to Build and Control an Alternative Version of the Internet
Brak okładki
Cyber security : a complete guide : practical tools for self-assessment
Brak okładki
Cyber defence in industry 4.0 systems and related logistics and IT infrastructures
Brak okładki
Global data protection in the field of law enforcement : an EU perspective
 
Biblioteka StratCom
Edukacja medialna 3.0 : krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji
Atlas myślenia dla menedżera : [nowy sposób myślenia i skutecznego porozumiewania się]
Brak okładki
Wpływ komunikacji społecznej i medialnej na kształtowanie bezpieczeństwa
Communication, technology and society
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Podstawowe pojęcia z dziedziny polityki bezpieczeństwa, strategii i sztuki wojennej : (materiały do studiowania)
Brak okładki
Bezpieczeństwo struktur administracyjnych w warunkach zagrożeń cyberprzestrzeni państwa : rozprawa doktorska
Brak okładki
Organizacja zabezpieczenia inżynieryjnego działań bojowych bz [bcz]. Inżynieryjna rozbudowa rejonu obrony batalionu. Zasady wykorzystania przydzielonych pododdziałów wojsk inżynieryjnych : (wykład dla oficerów - kandydatów na studia w AON)
Brak okładki
Filozofia bezpieczeństwa : podręcznik akademicki
Brak okładki
Zarządzanie czasem kierownika w organizacji zhierarchizowanej : rozprawa doktorska
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Niektóre problemy realizacji zadań inżynieryjnych w operacji obronnej armii" : (skrypt)
Brak okładki
Właściwości systemu kierowania i kontroli ruchu wojsk na obszarze kraju
Brak okładki
Organizacja i prowadzenie walki ze śmigłowcami uzbrojonymi : (opracowanie Koła Naukowego słuchaczy Kursów WL grup OPL) : praca zespołowa
Brak okładki
Algorytm wyznaczania obszarów względnie bezpiecznych i ich pojemności : praca naukowo-badawcza pod kryptonimem "ROZKŁAD"
Brak okładki
Usprawnienie systemu planowania zaopatrywania wojsk w amunicję na szczeblu taktycznym /DZ, DPanc/ w działaniach bojowych : rozprawa doktorska : załączniki. Część 2
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store