• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Introduction to UAV systems
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 10
Bezpieczeństwo informacyjne : nowe wyzwania
Wstęp do prawoznawstwa
Postępowanie karne
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność: bezpieczeństwo powszechne, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo społeczne, forma studiów: stacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018
Brak okładki
Podsystem walki elektronicznej komponentu lądowego : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.21.1.0
Użycie lotnictwa NATO w konflikcie bałkańskim 1992-1995
Brak okładki
Doskonalenie procesów zarządzania zasobami ludzkimi w Siłach Zbrojnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.6.1.0
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia : kierunek: obronność, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Project 1721 : A U.S. Army War College Assessment on Russian Strategy in Eastern Europe and Recommendations on how to Leverage Landpower to Maintain the Peace
Cyber crime : law and practice
Brak okładki
Strategic implications of hybrid war : a theory of victory
Brak okładki
Journal of law and cyber warfare. Volume 4,
Brak okładki
ISO 22301 : a complete guide - 2019 edition : practical tools for self-assessment
 
Biblioteka StratCom
Web 2.0. : szanse i zagrożenia
Wartości i antywartości w tygodnikach opinii : komparatywna analiza dyskursu z elementami lingwistyki kwantytatywnej
Daleko czy blisko : dystans interakcyjny w wybranych sytuacjach społecznych
Komunikacja społeczna : komunikowanie się z mediami w praktyce
Wykłady z komunikacji społecznej
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Parametryzacja czynników charakteryzujących proces przemieszczania zgrupowań wojsk lądowych
Brak okładki
Podręcznik eksploatacji aplikacji STOSUNEK SIŁ_ver_6
Brak okładki
Użycie artylerii w obronie związku taktycznego : wykład
Brak okładki
Realizacja zadań obronnych przez system niemilitarny w województwie : rozprawa doktorska
Brak okładki
Polskie kontyngenty wojskowe w międzynarodowych operacjach pokojowych na Bliskim Wschodzie w latach 1973-1999 : zaangażowanie Wojska Polskiego w międzynarodowe operacje pokojowe do 1973 r. : studium teoretyczne : praca zbiorowa
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Ćwiczenie specjalistyczne nr 327 : przegrupowanie związków tyłowych frontu do rejonu wyjściowego : /FBMZ, TBF, BTr, BDE, BWK, BSzF/ : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Wykorzystanie organicznej i przydzielonej artylerii przeciwlotniczej małego kalibru oraz przeciwlotniczych karabinów maszynowych dywizji zmechanizowanej podczas marszu na dużą odległość w początkowym okresie wojny : rozprawa doktorska
Brak okładki
Analiza systemowa rozwoju informatyki w siłach zbrojnych : rozprawa doktorska
Brak okładki
Zbiór tekstów w języku rosyjskim z taktyki ogólnej
Brak okładki
Planowanie, organizacja i osiąganie wyższych stanów gotowości bojowej w oddziale lotniczym : skrypt
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store