• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Polski proces karny
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne
Wojna informacyjna
Współczesne zagadnienia wychowania i kształcenia : zwrot w stronę edukacji jutra
Przepisy o pływaniu i postoju jednostek pływających Marynarki Wojennej : DTU-3.1.1.21(A)
 
Akademia Sztuki Wojennej
Aktualne uwarunkowania planowania i rozliczania działalności w resorcie obrony narodowej
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność: bezpieczeństwo powszechne, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo społeczne, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Doskonalenie procesów zarządzania zasobami ludzkimi w Siłach Zbrojnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.6.1.0
Brak okładki
Doskonalenie procesów w siłach zbrojnych : [praca naukowo-badawcza] II.2.10.3.0
Brak okładki
Wykorzystanie instrumentów finansowych w polityce bezpieczeństwa ekonomicznego ONZ : aspekt globalny i polski : praca naukowo-badawcza
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Data protection law : a comparative analysis of Asia-Pacific and European approaches : European Union, Singapore, Australia, India, Indonesia, Malaysia, Thailand, Japan
palgrave handbook of international cybercrime and cyberdeviance. Vol. 1
Cyber law in the United Kingdom
Cybersecurity and Law. Nr 2(6)/2021
Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych : receptury
 
Biblioteka StratCom
Społeczeństwo informacji : wprowadzenie
Media masowe : władza, rozrywka i biznes
Od rytuału do konfliktu : mediatyzacja żałoby posmoleńskiej
Komunikowanie w perspektywie ekonomicznej i społecznej
big black book of electronic surveillance
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Kierunki zmian w procesie zarządzania kryzysowego NATO : rozprawa doktorska
Brak okładki
Obronność : Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej. Rocznik 2013. Nr 1/2013
Brak okładki
Etyka bezpieczeństwa [Dokument elektroniczny]
Brak okładki
Materiały do egzaminu wstępnego z taktyki wojsk OPK dla kandydatów na studia w Akademii Obrony Narodowej
Brak okładki
Zarządzanie strategiczne : materiały do ćwiczeń : arkusze strategicznej gry decyzyjnej
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Dowodzenie wojskami armii w operacji : podręcznik. Część 3, A, B,
Brak okładki
Doskonalenie systemu zaopatrywania korpusu obrony powietrznej kraju w działaniach bojowych : rozprawa doktorska. (Część 1,
Brak okładki
Zwalczanie międzykontynentalnych rakiet balistycznych : [(skrypt)]
Brak okładki
Przygotowanie i utrzymanie systemu dróg pułku i dywizji w natarciu : (rozprawa doktorska)
Brak okładki
Natarcie pułku w warunkach szczególnych : wykład
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store