• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Filary bezpieczeństwa narodowego : zarys teorii
deviant security practices of cyber crime
Metodyka oceny sytuacji skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych : DU-3.8.1.5(F)
Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX wieku : relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym. T. 2
Rozminowanie dróg i rejonów działań : DT-3.12.1.3 (B)
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
 
Biblioteka StratCom
Bezpieczeństwo informacyjne w dobie postprawdy
Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX wieku : relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym. T. 2
Komunikowanie publiczne : zagadnienia wybrane
Kulturowe kody mediów : stan obecny i perspektywy rozwoju
Brak okładki
Kompetencje komunikacyjne kadry kierowniczej w organizacjach zhierarchizowanych
 
Akademia Sztuki Wojennej
Aktualne uwarunkowania planowania i rozliczania działalności w resorcie obrony narodowej
Brak okładki
System Lesson Learned w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : [praca naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.13.2.0
Systemy symulacyjne w doskonaleniu zawodowym osób fizycznych i w szkoleniu dowództw Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: obronność, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2016/2017 - 2018/2019
Brak okładki
Napoléon intime d'aprés des documents nouveaux : l'homme du devoir et l'amoureux
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Zwalczanie cyberprzestępczości przez Policję w systemie bezpieczeństwa narodowego RP : rozprawa doktorska
Brak okładki
Szkolenie wojsk w armii zawodowej : potrzeby, wyzwania i oczekiwania : materiały z konferencji naukowej
Brak okładki
Podstawowe problemy prakseologicznej teorii organizacji i zarządzania
Brak okładki
Polskie służby specjalne w narodowym systemie przeciwdziałania terroryzmowi na tle doświadczeń USA : rozprawa doktorska
Brak okładki
Ekonomika obrony : praca zespołowa
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Cybersecurity and human rights in the age of cyberveillance
Bezpieczny system w praktyce : wyższa szkoła hackingu i testy penetracyjne
Brak okładki
Assessmentoof the Department of Defense Strategy for Operating in Cyberspace
Cyber security law : protect yourself and your customers
Brak okładki
Digital forensics and incident response : an intelligent way to respond to attacks
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Zabezpieczenie tyłowe dywizji zmechanizowanej (pancernej) przegrupowującej się na dużą odległość : załączniki do rozprawy doktorskiej
Brak okładki
Ogólne zasady i sposoby prowadzenia wojny elektronicznej według poglądów zachodnich
Brak okładki
Organizacja łączności w systemie OPL wojsk na szczeblu armii i dywizji (DZ, DPanc)
Brak okładki
Taktyka walki lotnictwa operacyjnego : [praca naukowa]. Część 3
Brak okładki
Ćwiczenie grupowe nr 254/II LO 290/II ZWL : "organizacja działań bojowych i tyłowego zabezpieczenia plrt w początkowym okresie wojny" : opracowanie metodyczne
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store