• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Prawo rzymskie publiczne
Zaufanie w zespole w kontekście teorii pozytywnego zarządzania
Nauki o bezpieczeństwie : poszukiwanie podstaw
Psychologia : kluczowe koncepcje [5],
Rozważania o wojnie : pisma wybrane
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program kształcenia : studia podyplomowe : zarządzanie bezpieczeństwem informacji, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018
Brak okładki
Program kształcenia : studia podyplomowe : logistyka systemów gospodarczych, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018
Brak okładki
Karty przedmiotów : studia drugiego stopnia : kierunek: lotnictwo, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2018/2019
Brak okładki
Charakter współczesnych zagrożeń militarnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.31.1.0
Platforma zdalnego nauczania ILIAS dla nauczycieli i nie tylko
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Cyber weaponry : issues and implications of digital arms
Brak okładki
European Union Cyber Security Strategy and Programs Handbook. Volume 1,
Brak okładki
Social media and the public interest : media regulation in the disinformation age
Cybersecurity and Law. Nr 2(6)/2021
Brak okładki
Legal guide to botnet research
 
Biblioteka StratCom
Retoryka telewizji
Edukacja medialna 3.0 : krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji
Efektywna komunikacja w zespole
Monitoring wolności mediów w Europie
Brzydka prawda : kulisy walki Facebooka o dominację
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Brak okładki
Podstawy sztuki wojennej
Brak okładki
Zastosowanie komputerów serii IBM PC w procesie wypracowania decyzji o użyciu lotnictwa myśliwsko-bombowego : załącznik programy użytkowe
Brak okładki
Wojewódzki system bezpieczeństwa : organizacja i funkcjonowanie w czasie prowadzenia operacji usuwania skutków skażeń i zakażeń : gra kierownicza "Tajfun-1" (etap 3). T. 1 cz.1
Brak okładki
Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Akademii Obrony Narodowej : załącznik do uchwały nr 30/2012 Senatu Akademii Obrony Narodowej
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Metody opracowywania opisów i monografii geograficznych zawierających problematykę dostępności terenu : studium obronne : rozprawa habilitacyjna : załączniki
Brak okładki
Plan konspekt do przeprowadzenia treningów ze słuchaczami I KWL
Brak okładki
Działania specjalne w natarciu dywizji i armii
Brak okładki
Metodyka oceny skuteczności lotniczych środków rażenia : "ZASOBNIK"
Brak okładki
Ocena stanu aktualego i perspektywy rozwojowe Akademii Sztabu Generalnego WP
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store