• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Wojna i pokój
Dekompozycja współczesnego parlamentaryzmu
Statki powietrzne : podręcznik do szkolenia podstawowego kontrolerów ruchu lotniczego
Cyberjutsu : cyberbezpieczeństwo dla współczesnych ninja
Architektura informacji : badania i praktyka
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
 
Biblioteka StratCom
Czwarta władza w kontekście konfliktów zbrojnych i ataków terrorystycznych
Biuletyn. 3/2021
Reklama cyfrowa : podręcznik
Oddziaływanie środków masowego komunikowania
Służba prasowa w resorcie obrony narodowej : między potrzebami a możliwościami
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: bezpieczeństwo narodowe, specjalność: ochrona i obrona narodowa, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo informacyjne, forma studiów: stacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia : kierunek: obronność, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność: bezpieczeństwo powszechne, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo społeczne, forma studiów: stacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018
Brak okładki
Paradygmaty kształcenia nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa w szkolnictwie polskim : rozprawa doktorska
Brak okładki
Przygotowanie systemu obronnego RP na okres pokoju, kryzysu i wojny : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.18.1.0
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Edukacja obronna młodzieży szkolnej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w powszechnym systemie ratowniczym : rozprawa doktorska
Brak okładki
Bezpieczeństwo cywilnych portów lotniczych w Polsce : rozprawa doktorska
Brak okładki
Kierowanie obronnością państwa w aspekcie wykorzystania technicznych środków najnowszej generacji : materiały z konferencji naukowej przeprowadzonej w Centrum Konferencyjnym WP w dniach 19-20 grudnia 2001 roku
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Challenges in cybersecurity and privacy : the european research landscape
Zucked : waking up to the Facebook catastrophe
Brak okładki
Blockchain in cyber security : a complete guide : practical tools for self-assessment
Cyber security : critical infrastructure protection
Brak okładki
law and economics of cyber security = De rechtseconomie van internetveiligheid
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Omówienie gry wojennej przeprowadzonej z III turnusem Kursu Wyższej Kadry Dowódczej WP
Brak okładki
Modelowanie boju spotkaniowego oddziału : rozprawa doktorska
Brak okładki
Organizacja obrony przed bronią masowego rażenia w działaniach zaczepnych dywizji
Brak okładki
Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu zabezpieczenia wojsk armii w materiały pędne i smary w operacji zaczepnej armii na centralnym kierunku strategicznym : rozprawa doktorska : (załączniki)
Brak okładki
Przepustowość sieci łączności radioliniowej i przewodowej armii w operacji zaczepnej : rozprawa doktorska
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store