• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Potęga narracji : narodowe mity (geo)polityczne Rosji w kontekście bezpieczeństwa informacyjnego
Cyberjutsu : cyberbezpieczeństwo dla współczesnych ninja
Przywództwo a innowacyjność organizacji : perspektywa teoretyczna i praktyczna
Strategia błękitnego oceanu : przemiana : sukcesy i porażki firm dokonujących przemiany błękitnego oceanu
Mały słownik z zakresu bezpieczeństwa i obronności
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
 
Biblioteka StratCom
Koncepcja komunikacji strategicznej : implikacje dla Polski
Infografika w prasie i Internecie
Prawne aspekty współpracy mediów z organami właściwymi w zakresie bezpieczeństwa państwa
Brak okładki
Bezpieczeństwo w sferze kompetencji informacyjnych obywateli-uczestników komunikacji masowej : rozprawa doktorska
Sztuka projektowania tekstów : jak tworzyć treści, które podbiją internet
 
Akademia Sztuki Wojennej
Polska w międzynarodowej współpracy wojskowej
Budowanie zespołów w pododdziałach brygady wojsk lądowych : rozprawa doktorska
Brak okładki
Zabezpieczenie medyczne działań pododdziałów Policji na terytorium kraju w latach 2010-2015 : rozprawa doktorska
Brak okładki
Model systemu przygotowania i doskonalenia zawodowego kadr dowódczych i sztabowych Wojsk Lądowych : [praca naukowo-badawcza] : kod pracy: II. 2.6.2.0
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: obronność, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2016/2017 - 2018/2019
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Bibliografia rozpraw habilitacyjnych, doktorskich, prac magisterskich, licencjackich, dyplomowych i studyjnych (podyplomowych) : 2002
Brak okładki
Podstawowe znaki taktyczne i symbole stosowane przez siły zbrojne państw NATO [North Atlantic Treaty Organization]
Brak okładki
Wybór tekstów ogólnowojskowych do nauki języka angielskiego : skrypt
Brak okładki
Problemy zabezpieczenia logistycznego wojsk w walce i operacji. Cz. 1
Brak okładki
Analiza charakterologiczna menedżera projektów innowacyjnych na potrzeby administracji publicznej, pionu strategicznego - studium tematu
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
history of cyber security attacks : 1980 to present
Brak okładki
Cybersecurity in Germany
National cyber security division : practical tools for self-assessment
Brak okładki
Cyber warfare : a multidisciplinary analysis
Edukacja medialna 3.0 : krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Metodyka opracowania z przeprowadzenia ćwiczenia szkieletowego : (wykład)
Brak okładki
rganizacja artylerii, oraz dane taktyczne techniczne sprzętu i amunicji artylerii WP"
Brak okładki
Konspekt do przeprowadzenia seminarium na temat: Wykorzystanie środków i urządzeń węzłów łączności armii w procesie dowodzenia wojskami
Brak okładki
Zeszyty Naukowe Akademii Sztabu Generalnego im. gen. K. Świerczewskiego
Brak okładki
Ogólne zasady dotyczące sposobów wprowadzania stanu wojennego oraz skutki wynikające z jego ogłoszenia
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store