• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Strażacka Niepodległa (1918-1921) : udział strażaków w walkach o odzyskanie niepodległości Polski
Podręcznik żołnierza
Sąd Najwyższy - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych : orzecznictwo w sprawach ze skarg nadzwyczajnych
Metawersum : jak internet przyszłości zrewolucjonizuje świat i biznes
Wargaming : wprowadzenie do gier wojennych
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
 
Biblioteka StratCom
Detecting fake news on social media
Wstęp do nauki o komunikowaniu
W kierunku badań nad sprawnością komunikacyjną
Dyskurs historyczny w mediach masowych : reprezentacje przeszłości w polskiej i ukraińskiej sferze medialnej / pod redakcją Barbary Markowskiej ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem
 
Akademia Sztuki Wojennej
Album szkiców taktycznych
Polska w międzynarodowej współpracy wojskowej
Brak okładki
Regulamin studiów podyplomowych w Akademii Sztuki Wojennej
Brak okładki
Pomiar jakości funkcjonowania sił zbrojnych z wykorzystaniem metod ilościowych. (Etap 3) : [praca naukowo-badawcza] : II.2.6.6.0
Brak okładki
Regulamin studiów doktoranckich obowiązujący w Akademii Sztuki Wojennej : załącznik do uchwały Nr 27/2015 Senatu Akademii Obrony Narodowej
 
Akademia Obrony Narodowej
Procesy w organizacji
Brak okładki
Gry decyzyjne w teorii i praktyce dowodzenia
Brak okładki
Wyzwania dla Sił Zbrojnych RP w perspektywie ratyfikacji Konwencji Ottawskiej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Logistycznie zintegrowany system gospodarki odpadami : praca licencjacka
Brak okładki
Przygotowanie zasobów osobowych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : załączniki
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Countering cyber threats to financial institutions : a private and public partnership approach to critical infrastructure protection
Open Source intelligence and cyber crime : social media analytics
Deep learning applications for cyber security
Cyber fraud : tactics, techniques and procedures
Brak okładki
Cyber espionage and international law
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Wybrane zagadnienia osłony przegrupowujących się wojsk operacyjnych desantów powietrznych i konwojów morskich przez wojska OPK : (konspekt wykładu)
Brak okładki
Ogólne zasady zabezpieczenia rakietowo-technicznego na szczeblu taktyczno-operacyjnym" : (wykład)
Brak okładki
Wypracowanie racjonalnych rozwiązań doktrynalnych zapewniających doskonalenie systemu obronnego państwa : materiały z konwersatorium odbytego 15 grudnia 1988 r. w Akademii Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Aerodynamika praktyczna i dynamika lotu aparatów latających : podręcznik - rozdziały 8, 9, 10, 11 i 12
Brak okładki
Przebieg, ocena, wnioski i doświadczenia z działań bojowych Ludowego Wojska Polskiego w 1944 r
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store