• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Działania taktyczne WOT w terenie zajętym przez przeciwnika
Nowe technologie w praktyce prawnika
Zarządzanie informacją i wiedzą na potrzeby analiz strategicznych i operacyjnych Sił Zbrojnych RP
Bezpieczeństwo publiczne : zarządzanie informacją w działaniach Policji na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce
Bezpieczeństwo działań w cyberprzestrzeni : wybrane aspekty. T. 1,
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Powszechna obrona powietrzna ludności cywilnej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Program nauczania kursu doskonalącego : standardy oceny zdolności bojowej dowództw i jednostek Wojsk Lądowych zgodnie z wymogami programu oceny CREVAL : (kod 8101123) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Program nauczania kursu przekwalifikowania : kurs przekwalifikowania podoficerów rezerwy do specjalności wojskowej SW: 54D24 (obsługa kancelarii) dla kandydatów na stanowiska kierowników kancelarii tajnej i osób funkcyjnych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych : (kod 9101017) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
Brak okładki
Program studiów : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: administracja, specjalność: administracja publiczna, administracja wojskowa, administracja bezpieczeństwa, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2018/2019
Brak okładki
Strategia Rozwoju Akademii Sztuki Wojennej na lata 2017-2022
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Cybersecurity for executives in the age of cloud
Brak okładki
Confronting cyberespionage under international law
Brak okładki
Military mission formations and hybrid wars : new sociological perspectives
Brak okładki
Hardware hacker : przygody z konstruowaniem i rozpracowywaniem sprzętu
Cyber law software and computer networks : contemporary decisions
 
Biblioteka StratCom
Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego
Współczesna psychologia mediów : nowe problemy i perspektywy badawcze
Nowoczesna komunikacja na globalnym rynku
Kluczowe kompetencje kierownicze i dowódcze : materiały z seminarium naukowego, Warszawa, 19 czerwca 2007 r
Media w erze cyfrowej : wyzwania i zagrożenia
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Przyczynki do sprawy zbrojeń polskich w okresie 1935-1939
Brak okładki
Model opisowy realizacji fazy "kontrola" w cyklu decyzyjnym procesu dowodzenia wojskami : uwarunkowania przebiegu fazy kontroli cyklu decyzyjnego w procesie dowodzenia wojskami : sprawozdanie z realizacji tematu badawczego : nr tematu badawczego III.9.6.0
Brak okładki
Rola Francji w kształtowaniu europejskiej autonomii strategicznej : streszczenie rozprawy habilitacyjnej
Brak okładki
Obronność : Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej. Rocznik 2013. Nr 1/2013
Brak okładki
Funkcjonowanie brygady logistycznej korpusu wojsk lądowych w operacjach
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Wykorzystanie pododdziałów chemicznych wyposażonych w automatyczne stacje do wykrywania wybuchów jądrowych K-601-S w armijnej operacji zaczepnej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Główne treści nowego regulaminu walki wojsk lądowych
Brak okładki
Podstawowe problemy zabezpieczenia działań bojowych sił lądowych przez taktyczne siły powietrzne według poglądów NATO : skrypt
Brak okładki
Organizacja i prowadzenie działań przez dywizję w pasie przesłaniania : ćwiczenie dowódczo-sztabowe : praca dyplomowa
Brak okładki
Regulamin walki Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" : (dywizja-pułk) : projekt nowelizacji
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store