• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Cyber law : software and computer networks : contemporary decisions. Volume 2
Program strzelań z czołgów : DU-7.0.4
Brak okładki
Prawo gospodarcze : przepisy 2020
Dardanele 22-23 V 1807 : w cieniu wojen napoleońskich
Control warfare : inside the OODA Loop
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program nauczania kursu doskonalącego : szkolenie specjalistyczne dla kandydatów na stanowiska kierowników kancelarii tajnej i osób funkcyjnych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych : (kod 8101122) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Brak okładki
Karty przedmiotów : studia drugiego stopnia : kierunek: lotnictwo, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2018/2019
Brak okładki
Operacja niemieckich wojsk desantowych na Krecie w maju 1941 r. : (przedruk artykułu M. Grygucia)
Brak okładki
Program Kursu Przygotowania Kadr Wojskowej Służby Zagranicznej : kod: 8101045 : forma kursu: stacjonarny, okres: 01.02.2017 r. - 30.06.2017 r
Brak okładki
Zastosowanie teorii konstruktywizmu i konektywizmu pedagogicznego w systemie szkolenia Sił Zbrojnych RP : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.34.3.0
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Cyber attacks and international law on the use of force : the turn to information ethics
Brak okładki
Cyberspace and national security : threats, opportunities, and power in a virtual world
Blockchain : podstawy technologii łańcucha bloków w 25 krokach
Autonomous systems and the law
Brak okładki
Global data protection in the field of law enforcement : an EU perspective
 
Biblioteka StratCom
Medialne (r)ewolucje a komunikowanie społeczne
Wykłady z komunikacji społecznej
Advances in human factors in cybersecurity : AHFE 2020 Virtual Conference on Human Factors in Cybersecurity, July 16–20, 2020, USA
Daleko czy blisko : dystans interakcyjny w wybranych sytuacjach społecznych
Kluczowe kompetencje kierownicze i dowódcze : materiały z seminarium naukowego, Warszawa, 19 czerwca 2007 r
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Wojewódzki system bezpieczeństwa : organizacja i funkcjonowanie w czasie prowadzenia operacji usuwania skutków skażeń i zakażeń : gra kierownicza "Tajfun-1" (etap 3) : model organizacji oraz funkcjonowania SB RP na szczeblu województwa w czasie operacji usuwania skutków skażeń i zakażeń. [Vol.] 3-3.5. Cz. 2
Łączność na poziomie polityczno-wojskowym w SZ RP : stan aktualny i perspektywy rozwoju
Brak okładki
Przeciwlotnicze zestawy rakietowe nowej generacji
Brak okładki
Badanie rodzaju i poziomu stresu u żołnierzy uczestniczących w operacjach poza granicami kraju : [praca naukowo-badawcza - II.2.14.3.0.]
Brak okładki
Wojewódzki system bezpieczeństwa : organizacja i funkcjonowanie w czasie prowadzenia operacji usuwania skutków skażeń i zakażeń : gra kierownicza "Tajfun-1" (etap 3) : model organizacji oraz funkcjonowania SB RP na szczeblu województwa w czasie operacji usuwania skutków skażeń i zakażeń. [Vol.] 3-3.2
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Problem naukowy "MAPA" : zbiór ankiet do podtematu 2.3. : załącznik do opracowania naukowego
Brak okładki
Wykrywanie obiektów i sprzętu wojskowego wojsk własnych w oparciu o zdjęcia lotnicze panchromatyczne, barwne, podczerwone i termalne oraz w oparciu o zdjęcia satelitarne. Część 1,
Brak okładki
Użycie i działanie dywizjonu rakiet taktycznych i artylerii w natarciu dywizji : (konspekt wykładu)
Brak okładki
Materiały do studiowania historii sztuki wojennej dla słuchaczy Podyplomowego Studium WSW. Część 3,
Brak okładki
Właściwości organizacji i prowadzenia natarcia w nocy na szczeblach taktycznych
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store