• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918-2018
No cover
Badania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem
No cover
Program nauczania kursu doskonalącego : zasady realizacji wsparcia przez państwo - gospodarza (HNS) : (kod 8101110) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
No cover
Odpowiedzialność pracodawcy za wypadek przy pracy i chorobę zawodową
No cover
Użycie siły zbrojnej między państwami w świetle międzynarodowego prawa zwyczajowego