• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Opłaty za korzystanie z utworów oraz praw pokrewnych : wynagrodzenia na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania
Brak okładki
Cyfrowy warsztat humanisty
Międzynarodowe oblicza terroryzmu : ujęcie interdyscyplinarne
Administracyjnoprawne instrumenty realizacji zamówienia publicznego
Brak okładki
Wpływ wykształcenia i kwalifikacji zawodowych na sposób awansowania i wyznaczanie na stanowiska kierownicze w Policji : rozprawa doktorska