• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Obrona powietrzna bazy lotniczej : rozprawa doktorska
Program studiów : studia magisterskie : kierunek: bezpieczeństwo informacyjne : forma studiów: niestacjonarne : okres studiów: 2020 - 2022 : profil studiów: ogólnoakademicki
Certyfikaty produktowe i systemowe na rynku B2B
Rola spółek o znaczeniu gospodarczo-obronnym w aspekcie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP
No cover
Instrumenty współczesnego państwa demokratycznego w przeciwdziałaniu transferowania kapitału do finansowania działań asymetrycznych : rozprawa doktorska