• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Historia i perspektywy analizy dużych wolumenów i strumieni danych
Brak okładki
Operacyjno-taktyczne znaczenie przeszkód wodnych na obszarze Polski : rozprawa doktorska
Brak okładki
Wpływ wykształcenia i kwalifikacji zawodowych na sposób awansowania i wyznaczanie na stanowiska kierownicze w Policji : rozprawa doktorska
RODO pracodawcy : 55 wzorów dokumentów
Brak okładki
Kierunki zmian w wojskach specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście wyzwań i zagrożeń : rozprawa doktorska