• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Stanowisko Francji wobec sytuacji w Polsce 1981-1989
No cover
Postępowanie egzekucyjne w administracji : wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych (z suplementem elektronicznym)
No cover
Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918-2018
No cover
Blockchain i bezpieczeństwo systemów rozproszonych
No cover
Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej : implikacje nowych projektów infrastruktury gazociągowej w Europie