• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Ustawa o Policji : komentarz
No cover
Transport intermodalny w Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie potencjału gospodarczo-obronnego państwa do 2022 roku : rozprawa doktorska
Ruchy secesjonistyczne w USA w XXI wieku
No cover
Rola wybranych grup dyspozycyjnych w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego w Polsce : rozprawa doktorska
No cover
E-learning w procesie doskonalenia kadr organizacji obronnych : rozprawa doktorska