• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Program kształcenia : podyplomowe studia polityki obronnej : forma studiów: stacjonarne/zjazdowe : okres studiów: 2020/2021
Program studiów : studia drugiego stopnia : kierunek: lotnictwo : forma studiów: stacjonarne : okres studiów: 2020/2021 - 2021/2022 : profil studiów: ogólnoakademicki
Konsumpcja w Polsce : uwarunkowania, zmiany i współczesne trendy
Polityka Federacji Rosyjskiej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego
Ruchy secesjonistyczne w USA w XXI wieku