• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Przedsiębiorstwo w obliczu zmian społecznych, gospodarczych i technologicznych
Elementy bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
introduction to intelligence research and analysis
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych : dokumenty
Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i ich scenariusze dla Polski w XXI wieku