• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Ustawa o Policji : komentarz
Karty przedmiotów : studia pierwszego stopnia : kierunek: lotnictwo : forma studiów: stacjonarne : okres studiów: 2020/2021- 2022/2023 : profil studiów: ogólnoakademickie
No cover
Instrumenty współczesnego państwa demokratycznego w przeciwdziałaniu transferowania kapitału do finansowania działań asymetrycznych : rozprawa doktorska
Opłaty za korzystanie z utworów oraz praw pokrewnych : wynagrodzenia na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania
China internet development report 2017