• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Czy NATO ma wywiad? : wybrane problemy międzynarodowej współpracy wywiadowczej
Największa klęska polskiego wywiadu : sowiecka operacja dezinformacyjna "Trust" 1921-1927
No cover
Instytucje edukacyjne, zagrożenia, bezpieczeństwo : konteksty prawne, społeczne, edukacyjne i zdrowotne
Postępowanie administracyjne dla jednostek samorządu terytorialnego : komentarz
Program studiów : studia II stopnia : kierunek: bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja : forma studiów: stacjonarne : okres studiów: 2020/2021- 2021/2022 : profil studiów: ogólnoakademicki