• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Współczesne systemy wykorzystania doświadczeń w wojskach lądowych : rozprawa doktorska
No cover
Bezpieczeństwo publiczne w percepcji mieszkańców obszarów przygranicznych Polski Wschodniej : rozprawa doktorska
No cover
Społeczny i edukacyjny wymiar inicjatyw proobronnych w Polsce : stan obecny i perspektywy
Konkultura : wymiary uczestnictwa w kulturze młodych imigrantów z Ukrainy w Polsce
No cover
Wykorzystanie zasobów terenowych do zabezpieczenia logistycznego jednostek Państwowej Straży Pożarnej podczas długotrwałych akcji ratowniczych : aneks