• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Polska za linią Curzona
Jakość usług technicznych świadczonych Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej
Łączenie przeciwności : polityka historyczna Białorusi
Program studiów : studia podyplomowe : kierunek: zarządzanie lotnictwem : forma studiów: niestacjonarne : okres studiów: 2020/2021
Dylematy przygotowania metodycznego nauczycieli akademickich