• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Jak myślimy : mieszaniny pojęciowe i ukryta złożoność umysłu
Security and Defence Quarterly. Nr 3(30)/2020
Karty przedmiotów : studia drugiego stopnia : kierunek: zarządzanie i dowodzenie : forma studiów: stacjonarne : okres studiów: 2020/2021 - 2021/2022 : profil studiów: ogólnoakademicki
Narodowa Rada Rozwoju : wybrane prace z lat 2015-2020
Dziedziny i sektory bezpieczeństwa narodowego : wybrane zagadnienia