• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Współczesna etykieta biznesu w codziennej praktyce w Polsce
Psychopatologia
Dominacja strategiczna w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego
Proces karny
Organizacja i funkcjonowanie szkolenia na odległość w resorcie obrony narodowej : DU-7.0.7
 
Akademia Sztuki Wojennej
Modelowanie procesów logistycznych w systemie symulacyjnym JTLS
Brak okładki
Zdolności WRiA do realizacji zadań z użyciem amunicji precyzyjnej i specjalnej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.9.2.0
Brak okładki
Operacja niemieckich wojsk desantowych na Krecie w maju 1941 r. : (przedruk artykułu M. Grygucia)
Służba prasowa w resorcie obrony narodowej : między potrzebami a możliwościami
Brak okładki
Koncepcja przygotowania zawodowego obsady organów dowodzenia do funkcjonowania na stanowiskach dowodzenia w uwarunkowaniach sieciocentrycznych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.5.3.0
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Cyber security : an introduction for non-technical managers
Brak okładki
Cybersecurity in France
Brak okładki
Journal of law and cyber warfare. Volume 4,
Brak okładki
EU criminal law and policy : values, principles and methods
Program studiów : studia podyplomowe : kierunek: ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni : forma studiów: niestacjonarne : rok akademicki 2020-2021
 
Biblioteka StratCom
Wpływ wykorzystania mediów społecznościowych w służbie propagandy ISIS na bezpieczeństwo i porządek publiczny : rozprawa doktorska
Kłopoty z niedźwiedziem : Rosja w niemieckim, austriackim i szwajcarskim dyskursie medialnym od XIX do XXI wieku
Media masowe : władza, rozrywka i biznes
Telewizyjne serwisy informacyjne : zmiany w sposobie czytania od czasów PRL do III RP
Władza w sieci : jak nami rządzą social media
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Brak okładki
Charakterystyka logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie produkcyjnym : praca licencjacka
Działalność naukowa Akademii Obrony Narodowej : bibliografia prac naukowo-badawczych : suplement 2016
Brak okładki
Maskowanie w siłach zbrojnych państw obcych
Brak okładki
Obrona powszechna Rzeczypospolitej Polskiej
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Materiałowo-techniczne zabezpieczenie wojsk w sprzęt i materiały chemiczne : (skrypt)
Brak okładki
Cechy szczególne organizacji i prowadzenie natarcia przez dywizję zmechanizowaną w terenie lesisto-jeziornym : rozprawa doktorska
Brak okładki
Właściwości organizacji i pracy tyłów oddziałów artylerii PLOT (OPL) na szczeblu taktycznym : (skrypt)
Brak okładki
Wybrane elementy analizy taktyczno-technicznej do tematu: Metody, urządzenia i środki w postaci mieszanek paliwowo-powietrznych do zdalnego niszczenia zapór minowych kryptonim "MAGNOLIA"
Brak okładki
Zeszyt taktyczny 3(57)
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store