• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Brak okładki
British Empire : na drodze do drugiej wojny światowej 1919-1939
Brak okładki
Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego : wymiar pozamilitarny. Cz. 2
Brak okładki
Platformy cyfrowe i gospodarka współdzielenia : problemy instytucjonalne
Brak okładki
Dni długie jak lata
Brak okładki
Wywiad i kontrwywiad II Rzeczpospolitej wobec groźby wybuchu wojny w 1939 r