• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Prawo a media społecznościowe
Wstęp do taktyki pododdziałów wojsk lądowych
Tygrys : legendarny czołg
Teorie stosunków międzynarodowych
Wielokulturowość w szkolnictwie wyższym : zarządzanie i komunikacja z cudzoziemcami z perspektywy różnic kulturowych : monografia
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: administracja, specjalność: administracja bezpieczeństwa, administracja elektroniczna, administracja gospodarcza, forma studiów: stacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2018/2019
Brak okładki
Charakter współczesnych zagrożeń militarnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.31.1.0
Rola zewnętrznych zasobów logistycznych w realizacji zadań logistycznych w ramach ćwiczeń dowódczo-sztabowych
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : przedmioty swobodnego wyboru : kierunek: zarządzanie i dowodzenie, logistyka, lotnictwo, ekonomika obronności : forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Funkcjonowanie Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych w Rzeczypospolitej Polskiej
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Challenges in cybersecurity and privacy : the european research landscape
Brak okładki
From the Euromaidan to the hybrid war in the Donbass : an analysis of the ukraine crisis and the determinants of russian foreign policy
Program studiów : studia podyplomowe : kierunek: ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni : forma studiów: niestacjonarne : rok akademicki 2020-2021
Brak okładki
EU general data protection regulation (GDPR) : a practical guide
Cyber attacks and international law on the use of force : the turn to information ethics
 
Biblioteka StratCom
Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych
Bezpieczeństwo informacyjne w dobie postprawdy
Case study in relationship management
Kompetencja komunikacyjna : studium medioznawcze
Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Specjalizacja polskich portów morskich : protokół z obrad oraz referaty zgłoszone na 1 konferencję Naukowej Komisji Morskiej Instytutu Bałtyckiego w Bydgoszczy, 14-15 VI 1946
Brak okładki
Zeszyty Doktoranckie Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego. Rocznik 2013. Nr 3(8)/2013
Brak okładki
Powiatowy system bezpieczeństwa : organizacja i funkcjonowanie w czasie prowadzenia operacji pożarowej : gra kierownicza "Tajfun-1" : (etap 2) : model organizacji oraz funkcjonowania SB RP na szczeblu powiatu i województwa (gminy) w czasie prowadzenia operacji pożarowej [Dokument elektroniczny]. [Vol.] 2-3.5 [Wyniki 2. etapu gry kierowniczej 5. grupy dydaktycznej ZUMS BN]
Brak okładki
Podróż studyjna studentów II roku studiów dyplomowych Wydziału Wojsk Lądowych Akademii Obrony Narodowej "Sierpień - 1999" : wnioski i konstatacje z podróży studyjnej po obszarze Śląskiego Okręgu Wojskowego
Brak okładki
Bezpieczeństwo - istota i zakres : (skrypt wykładu)
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Podstawowe zasady i formy prowadzenia propagandy specjalnej wśród wojsk nieprzyjaciela
Brak okładki
Materiały do egzaminu rocznego z taktyki wojsk lotniczych I Kurs Wojsk Lotniczych
Brak okładki
Właściwości użycia i działania artylerii w operacji obronnej armii na wybrzeżu morskim : (konspekt wykładu)
Brak okładki
Zeszyt taktyczny 8(53)
Brak okładki
Zarys strategii wojskowej : studium teoretyczne
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store