• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Komunikacja międzykulturowa w polityce : relacje między Stanami Zjednoczonymi a Japonią w latach 1932-1952
Kodeks karny : część ogólna. T. 1,
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne
Rzymskie prawo prywatne : kompendium
Wojna hybrydowa : kalendarium wydarzeń na Ukrainie spisywane z perspektywy obserwatora mieszkającego za granicą w okresie marzec 2014-lipiec 2015
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Relacje porządkujące naczelny poziom Systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Wielowymiarowość współczesnej logistyki. T. 1
Brak okładki
Program kształcenia : Podyplomowe Studia Operacyjno- Taktyczne : forma studiów: stacjonarne, okres studiów: cztery semestry
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność: bezpieczeństwo powszechne, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo społeczne, forma studiów: stacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018
Problemy współczesnej logistyki w badaniach nauk o bezpieczeństwie i obronności
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Cyber fraud : tactics, techniques and procedures
Brak okładki
Technology and the law on the use of force : new security challenges in the twenty first century
Brak okładki
EU personal data protection in policy and practice
Information Wars : how we lost the global battle against disinformation & what we can do about it
Cyberprzemoc : o zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów
 
Biblioteka StratCom
Case study in relationship management
To, co powiesz może zmienić świat : o języku pokoju w świecie konfliktów
Great Firewall of China : how to Build and Control an Alternative Version of the Internet
Symbole i społeczeństwo : szkice z socjologii interpretacyjnej
Brak okładki
Teoria i praktyka masowego komunikowania
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Wojskowo-geograficzna charakterystyka państw Europy Środkowej : materiały do studiowania
Brak okładki
System kierowania zabezpieczeniem logistycznym wojsk w strefie tylnej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Wybrane problemy organizowania i funkcjonowania systemów łączności w brygadzie wielonarodowej : (materiały dyskusyjne pokonferecyjne)
Brak okładki
Zasady sztuki operacyjnej lotnictwa
Brak okładki
Bezpieczeństwo transportu kolejowego na przykładzie przewozów osobowych w Polsce : praca magisterska
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Charakterystyka urządzeń teletechnicznych stosowanych w wojskach lądowych na szczeblach taktycznych i operacyjnych : (skrypt)
Brak okładki
Możliwości techniczno-eksploatacyjne węzłowych aparatowni łączności stosowanych na szczeblu armii : skrypt
Brak okładki
Praca indywidualna na temat: "Organizacja dowozu środków materiałowych w natarciu dywizji zmechanizowanej"
Brak okładki
Niektóre problemy rozpoznania skażeń chemicznych w świetle aktualnych poglądów na zastosowanie broni chemicznej w działaniach bojowych : (referat na IV Sesję Naukową Katedry Służby Chemicznej Akademii Wojskowej im. Fryderyka Engelsa)
Brak okładki
Organizacja i przesuwanie punktów dowodzenia na szczeblach taktycznych (pułk, dywizja) w warunkach współczesnego natarcia : rozprawa doktorska
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store