• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Niszczenie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych : system meldunkowy EOD : DTU-3.18.1.6(C)
Zdarzenia masowe i konflikty zbrojne : organizacja i procedury postępowania
Prawo i proces karny skarbowy
Wojna informacyjna
Psychopatologia
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Przemysłowy potencjał obronny w systemie bezpieczeństwa państwa : praca naukowo-badawcza nr II.2.25.1.0
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: Administracja, specjalność: administracja bezpieczeństwa, administracja elektroniczna, administracja gospodarcza, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2018/2019
Brak okładki
Program nauczania kursu doskonalącego : szkolenie specjalistyczne dla kandydatów na stanowiska kierowników kancelarii tajnej i osób funkcyjnych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych : (kod 8101122) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Brak okładki
Cognitive science for the military - kurs ADL : praca naukowo-badawcza : kod III.1.16.2 [III.1.16.2.0]
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia : przedmioty swobodnego wyboru : kierunek: zarządzanie i dowodzenie, logistyka, lotnictwo, ekonomika obronności : forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2018/2019
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Enforcing cybersecurity in developing and emerging economies : institutions, laws and policies
Brak okładki
Cyber-Physical Security : protecting Critical Infrastructure at the State and Local Level
China internet development report 2017
Security and law : legal and ethical aspects of public security, cyber security and critical infrastructure security
Brak okładki
European Union as an area of freedom, security and justice
 
Biblioteka StratCom
Akademia umiejętności interpersonalnych : 20 spotkań z komunikacją
Infografika w prasie i Internecie
Władza w sieci : jak nami rządzą social media
Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych
Dialog als kommunikative Strategie : Öffentlichkeitsarbeit staatlicher Stellen am Beispiel der Akademie der Bundeswehr für Information und Kommunikation
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Wychowanie obronne młodzieży jako fundament bezpieczeństwa państwa : rozprawa doktorska
Brak okładki
Informacja geoprzestrzenna w systemach bezpieczeństwa narodowego [Dokument elektroniczny] : materiały pokonferencyjne
Brak okładki
Łączność w działaniach operacyjnych wojsk lądowych
Brak okładki
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w systemie ochrony granicy Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Współpraca cywilno-wojskowa (CIMIC) w NATO : skrypt wykładu
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Ćwiczenie grupowe nr 301/OTK : planowanie i kierowanie OPBMar i lądową obroną obszaru województwa : (zajęcia z zakresu zaopatrywania i obsługi)
Brak okładki
Komputerowy model symulacyjny działań bojowych lotnictwa myśliwsko-bombowego "IKAR-1" : PK-IKAR-CZO2 : projekt koncepcyjny. Część 2
Brak okładki
Taktyka lotnictwa myśliwskiego : podręcznik. Cz. 3,
Brak okładki
Organizacja i wyposażenie pododdziałów łączności szczebla taktycznego : (pułk - dywizja)
Brak okładki
Organizacja działań wojsk rakietowych i artylerii we współdziałaniu ze śmigłowcami szturmowymi podczas przełamania obrony nieprzyjaciela : wykład wygłoszony przez gen. bryg. dr. hab. Czesława Dęgę dla kierowniczej kadry wojsk rakietowych i artylerii Układu Warszawskiego w dniu 28.03.1978
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store