• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne
Potęga narracji : narodowe mity (geo)polityczne Rosji w kontekście bezpieczeństwa informacyjnego
Homeland security intelligence
Niewerbalna komunikacja interpersonalna : doskonalenie przez trening
Wewnątrzorganizacyjna mobilność pracowników : perspektywa organizacji
 
Akademia Sztuki Wojennej
Systemy symulacyjne w doskonaleniu zawodowym osób fizycznych i w szkoleniu dowództw Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Program nauczania kursu doskonalącego : wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu zdalnym : (kod 8101143) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność: bezpieczeństwo powszechne, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo społeczne, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Doskonalenie procesów w siłach zbrojnych : [praca naukowo-badawcza] II.2.10.3.0
Systemy i sieci teleinformatyczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : wielorakie aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Cybersecurity and Law. Nr 1(1)/2019
Brak okładki
Cybersecurity : geopolitics, law and policy
Cyber law in the United Kingdom
Brak okładki
Hybrid practices : art in collaboration with science and technology in the long 1960s
Cyber situational awareness in public-private-partnerships : organisationsübergreifende cyber-sicherheitsvorfälle effektiv bewältigen
 
Biblioteka StratCom
Komunikowanie w perspektywie ekonomicznej i społecznej
Zmiany medialne i komunikacyjne : media, wizerunek, biznes
Wpływ wykorzystania mediów społecznościowych w służbie propagandy ISIS na bezpieczeństwo i porządek publiczny : rozprawa doktorska
Akademia umiejętności interpersonalnych : 20 spotkań z komunikacją
Kultura pokoju : kultura sieci
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Rola agencji celnej w obsłudze zaopatrzenia firmy produkcyjno-handlowej na przykładzie Dax Cosmetics
Brak okładki
Działania taktyczne w terenie lesisto-jeziornym : sprawozdanie z ćwiczenia Mazury 2012
Brak okładki
Przewaga we współczesnych operacjach : "PRZEWAGA"
Brak okładki
Działania taktyczne oddziału w okresie kryzysu : obrona brygady : "Świder - 2010" : sprawozdanie końcowe ćwiczenia epizodycznego
Brak okładki
Teoria dowodzenia : planowanie działalności szkoleniowej w Siłach Zbrojnych RP [Rzeczypospolitej Polskiej] w okresie pokoju : studium działalności dowódczo-sztabowej w okresie pokoju)
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Metodologiczne podstawy teorii dowodzenia : (rozprawa doktorska - załączniki)
Brak okładki
Rozpoznanie radioelektroniczne szczebla taktycznego wojsk lądowych i metodyka obliczania efektywności krótkofalowego rozpoznania radiowego : aneks do rozprawy habilitacyjnej
Brak okładki
Doświadczenia z luzowania wojsk uzyskane w działaniach bojowych 1 i 2 AWP w latach 1943-1945 i możliwości ich wykorzystania na współczesnym polu walki : rozprawa doktorska
Brak okładki
Analiza systemowa w siłach zbrojnych : (studium teoretyczne)
Brak okładki
Wymagania i kierunki zapewnienia bezpieczeństwa lotnictwu od ognia własnych środków OPL w obszarze frontu : załączniki do rozprawy doktorskiej
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store