• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Kryptografia : w teorii i praktyce
Lubelskie wilki : dzieje zgrupowań partyzanckich Lubelszczyzny
Bajończycy i inni... : szkice z dziejów polskiej irredenty
Kapitał społeczny : teoria przestrzeni międzyludzkiej
Ludobójstwo Ormian w latach 1915-1923 w świetle Konwencji o ludobójstwie z 1948 roku