• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Cyberspace sovereignty : reflections on building a community of common future in cyberspace
Blockchain and crypto currency : building a high quality marketplace for crypto data
Wybrane aspekty bezpieczeństwa lokalnego, narodowego i międzynarodowego u schyłku drugiej dekady XXI stulecia
Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie
Polska i bezpieczeństwo międzynarodowe : kontekst rosyjski