• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Mechanizmy finansowe zjawiska urban sprawl : perpektywa gospodarstw domowych i przedsiębiorstw
Modelowanie rozwiązań konfliktów międzynarodowych w świetle rozważań nad bezpieczeństwem
Instrumenty zarządzania finansami publicznymi w Unii Europejskiej
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
Bezpieczeństwo energetyczne : wybrane zagadnienia
 
Akademia Sztuki Wojennej
Program nauczania kursu doskonalącego : planowanie operacji : (kod 9101019) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
Brak okładki
Współczesne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski i państw Sojuszu Północnoatlantyckiego : [praca naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.28.1.0
Brak okładki
Pomiar jakości funkcjonowania sił zbrojnych z wykorzystaniem metod ilościowych. (Etap 3) : [praca naukowo-badawcza] : II.2.6.6.0
Brak okładki
Ćwiczenie specjalistyczne nr 128/S : "zabezpieczenie inżynieryjne forsowania przeszkody wodnej (kanału) o uregulowanych brzegach przez pz (pcz)" : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Paradygmaty kształcenia nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa w szkolnictwie polskim : rozprawa doktorska
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Cyber security incident response : a complete guide : practical tools for self-assessment
Brak okładki
Russian understanding of war : blurring the lines between war and peace
Big data analytics for cyber-physical systems
Brak okładki
Liability for crimes involving artificial intelligence systems
Brak okładki
Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych : receptury
 
Biblioteka StratCom
Teorie komunikowania masowego
W kierunku badań nad sprawnością komunikacyjną
Komunikacja społeczna : komunikowanie się z mediami w praktyce
Koncepcja komunikacji strategicznej : implikacje dla Polski
Platforma przeciwdziałania dezinformacji - budowanie odporności społecznej : badania i edukacja
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Ocena sytuacji skażeń w atmosferze po uderzeniach jądrowych
Brak okładki
Bezpieczeństwo społeczne Rzeczypospolitej Polskiej [Dokument elektroniczny]
Brak okładki
Wybrane problemy zarządzania informacją i wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych
Brak okładki
Teleinformatyczne środki dowodzenia
Brak okładki
Zeszyty Doktoranckie Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego. Rocznik 2012. Nr 3(4)/2012
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Metoda obliczania norm gęstości artylerii przeciwlotniczej na kilometr frontu we współczesnych operacjach : (wykład monograficzny)
Brak okładki
Ćwiczenie główne nr 110 : obrona pułku : zajęcie 9: możliwości organizacji zabezpieczenia chemicznego w obronie : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Metodyka prowadzenia studiów operacyjnych własnego kraju jako część TDW
Brak okładki
Zabezpieczenie inżynieryjne działań operacyjnej grupy manewrowej (OGM) armii (frontu) w operacji zaczepnej : skrypt
Brak okładki
Podstawowe właściwości działań partyzanckich : skrypt
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,