• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego
Architektura informacji : badania i praktyka
Statki powietrzne : podręcznik do szkolenia podstawowego kontrolerów ruchu lotniczego
Trzymajcie się!" : przebieg strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w świetle dokumentów i relacji uczestników
Ta wojna zmieni wszystko... : obraz I wojny światowej w literaturze wspomnieniowej kobiet : wybór tekstów źródłowych
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
 
Biblioteka StratCom
Kultura bezpieczeństwa informacyjnego w środowisku walki o przewagę informacyjną
Sicherheitspolitische Kommunikation
Argumentacja, perswazja, manipulacja : wykłady z teorii komunikacji
Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii
Dialog als kommunikative Strategie : Öffentlichkeitsarbeit staatlicher Stellen am Beispiel der Akademie der Bundeswehr für Information und Kommunikation
 
Akademia Sztuki Wojennej
Program nauczania kursu doskonalącego : wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu zdalnym : (kod 8101143) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Brak okładki
Europejska Polityka Sąsiedztwa wobec Republiki Mołdawii - studium przypadku, prognozy, rekomendacje : [praca naukowo-badawcza]
Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Brak okładki
Program kursu podyplomowego obrony cywilnej
Brak okładki
Rola Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w ochronie środowiska : praca naukowo-badawcza
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Polsko-francuska współpraca wojskowa po 1918 r
Brak okładki
Działania taktyczne batalionu
Brak okładki
Obrona przeciwchemiczna w działaniach bojowych batalionu : skrypt wykładu
Brak okładki
Siły Odpowiedzi NATO a budowa zdolności wojskowych w warunkach zagrożeń i ograniczeń : rozprawa doktorska
Brak okładki
Zarządzanie strategiczne : podstawowe pojęcia i koncepcje zarządzania strategicznego, strategia, poziomy i proces zarządzania strategicznego, organizacja i jej otoczenie
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Prospects for the rule of law in cyberspace
Computational propaganda : political parties, politicians and political manipulation on social media
Brak okładki
EU counter-terrorism law : pre-emption and the rule of law
2nd International Conference on 5G for Ubiquitous Connectivity 5GU 2018
Brak okładki
Threat level red : cybersecurity research programs of the U.S. government
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Album wzorów dokumentów szczebla operacyjnego
Brak okładki
Zabezpieczenie techniczne i tyłowe działań bojowych lotnictwa wojsk lądowych : studium operacyjno-tyłowe. Część 1,
Brak okładki
Analiza wysiłku organizacyjnego i bojowego naziemnych środków OPL w LWP w latach 1943-1945
Brak okładki
Użycie sił i środków walki radioelektronicznej w systemie osłony radioelektronicznej armii : skrypt
Brak okładki
Ćwiczenie główne nr 205 : natarcie dywizji zmechanizowanej w pierwszej operacji zaczepnej armii : (opracowanie metodyczne)
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store