• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Program nauczania kursu doskonalącego : wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu zdalnym : (kod 8101143) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
No cover
Bezpieczeństwo systemu NATINAMDS (NATO Integrated Air and Missile Defence System) w cyberprzestrzeni : rozprawa doktorska
No cover
Social media and the public interest : media regulation in the disinformation age
No cover
Wola przetrwania
No cover
Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD