• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Czynności wykrywcze w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym w Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
No cover
Project 1721 : A U.S. Army War College Assessment on Russian Strategy in Eastern Europe and Recommendations on how to Leverage Landpower to Maintain the Peace
No cover
Program studiów : studia podyplomowe : zarządzanie zasobami ludzkimi : forma studiów: niestacjonarne : okres studiów: 20120/2021
No cover
Military mission formations and hybrid wars : new sociological perspectives
No cover
Geolocation technology and privacy : hearing before the Committee on Oversight and Government Reform, House of Representatives, One Hundred Fourteenth Congress, second session, March 2, 2016