• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Postępowanie sądowoadministracyjne : zarys wykładu
No cover
Cyberspace : risks and benefits for society, security and development
Hydrologiczno-meteorologiczne zabezpieczenie operacji połączonych : DD-3.11(A)
No cover
Operacje informacyjne w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
No cover
Determinanty bezpieczeństwa społeczności lokalnych południowo-wschodniego pasa przygranicznego Polski : rozprawa doktorska