• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Media w erze cyfrowej : wyzwania i zagrożenia
Program studiów : podyplomowe studia operacyjno-taktyczne : kod: 1101205 : forma studiów: stacjonarne : okres studiów: 3 semestry
Przestrzeń kosmiczna w strategii bezpieczeństwa narodowego USA
Tymczasowa instrukcja o organizacji i ocenie strzelań z przeciwokrętowych systemów rakietowych
Kontrwywiad : atak i obrona