• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Russian "hybrid warfare" : resurgence and politicisation
No cover
Kierunki doskonalenia procesu szkolenia kandydatów do służby w policji : rozprawa doktorska
Użycie siły wojskowej w czasie pokoju przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane problemy
No cover
Surrogate warfare : the transformation of war in the twenty-first century
No cover
Russia : from cold war via "peace divided" to hybrid war in Europe